Rozhodnutí o přijetí žáků k základnímu vzdělávání od školního roku 2024/2025

Č.j.: 1ZS-778/2024
Datum: 15. 4. 2024
Rozhodnutí o přijetí žáků k základnímu vzdělávání od školního roku 2024/2025

Ředitelka základní školy, jejíž činnost vykonává 1.základní škola Napajedla, příspěvková organizace, Komenského 268, jako věcně a místně příslušný správní orgán ve smyslu ustanovení §46, §165 odst. 2písm.e) a §183odst. 2 zákona č.561/2004Sb., o předškolním, základním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, rozhodla, že vyhovuje žádosti o přijetí do prvního ročníku základního vzdělávání v 1. základní škole Napajedla, Komenského 268 od školního roku 2024/2025 u dětí s těmito registračními čísly:

Seznam registračních čísel dětí, pod kterými byly přijímány žádosti do prvního ročníku základního vzdělávání:
Registrační číslo žáka
Č.j.:1.ZS-758/2024
Č.j.:1.ZS-759/2024
Č.j.:1.ZS-760/2024
Č.j.:1.ZS-761/2024
Č.j.:1.ZS-762/2024
Č.j.:1.ZS-763/2024
Čj.: 1ZS- 764/2024
Č.j.:1.ZS-765/2024
Č.j.:1.ZS-629/2023
Č.j.:1.ZS-766/2024
Č.j.:1.ZS-691/2023
Č.j.:1.ZS-767/2024
Č.j.:1.ZS-768/2024
Č.j.:1.ZS-769/2024
Č.j.:1.ZS-770/2024
Č.j.:1.ZS-771/2024
Č.j.:1.ZS-772/2024
Č.j.:1.ZS-612/2023
Č.j.:1.ZS-601/2023

Datum zveřejnění rozhodnutí o přijetí žáků do 1. ročníku pro školní rok 2024/2025:
15. 4. 2024
Mgr. Dana Pospíšilová, ředitelka školy

Mohlo by se Vám líbit...