Národní plán doučování

 

Název programu: Doučování žáků škol – Realizace investice 3.2.3 Národní plán obnovy

Název projektu: Doučování žáků škol – realizace investice 3.2.3 Národního plánu obnovy
Doba trvání projektu: 1. 1. 2022 – 30. 6. 2022
Příjemce projektu: 1.základní škola Napajedla, Komenského 268, příspěvková organizace
Financováno Evropskou unií

Celkové výdaje projektu 78 000Kč
Cíl projektu: Podpora vzdělávání žáků ohrožených školním neúspěchem v reakci na realizaci prezenční výuky ve školách během pandemie COVID-19

Pandemie COVID-19 zasahuje do režimu vzdělávání na českých školách již od března roku 2020. Výluka prezenční výuky má výrazné negativní dopady na vzdělávací výsledky žáků a zvýšení vzdělanostních nerovností. Je proto důležité zaměřit se na nahrazení výpadku vzdělávání, a to doučováním, které se osvědčilo již na podzim v roce 2021. Zásadním nástrojem pro zmírňování dopadu pandemie COVID-19 je tzv. Nástroj pro oživení a odolnost. Národní plán obnovy je strategickým dokumentem, kterým Česká republika požádala o finanční příspěvek z tohoto nástroje, a to ve výši přibližně 190 mld. Kč. Část prostředků ve výši 1 mld. Kč je určena také na podporu doučování. Nejedná se o dlouhodobé kontinuální doučování, ale o cílené intenzivní doučování žáků vedoucí k rozvoji jejich znalostí a dovedností v určeném období po návratu k prezenční výuce.

Každá škola  dostala  přidělené finanční prostředky na doučování v závislosti na počtu žáků, v jejich rámci je určen počet skupin žáků na doučování. V naší škole se aktuálně zúčastňuje doučování v českém jazyce a matematice celkem  78 žáků, které doučuje 13 pedagogických pracovníků.

 

Mgr. Dana Pospíšilová, ředitelka školy

 

 

Mohlo by se Vám líbit...