Rozhodnutí o přijetí žáků k základnímu vzdělávání od školního roku 2022/2023

Č.j.: 1ZS-533/2022

Datum: 7. 6. 2022

Rozhodnutí o přijetí žáků k základnímu vzdělávání od školního roku                                               2022/2023

 Ředitelka základní školy, jejíž činnost vykonává  1.základní škola Napajedla, příspěvková organizace, Komenského 268,  jako věcně a místně příslušný správní orgán ve smyslu ustanovení §46, §165 odst. 2písm.e) a §183odst. 2 zákona č.561/2004Sb., o předškolním, základním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, rozhodla, že vyhovuje žádosti o přijetí do prvního ročníku  základního  vzdělávání v  1. základní škole Napajedla, Komenského 268 od školního roku 2022/2023  u dětí s těmito registračními čísly:.

Seznam registračních čísel dětí, pod kterými byly přijímány žádosti do prvního ročníku základního vzdělávání:

Registrační číslo žáka                            

Č.j.:1.ZS-512/2021                                                   

Č.j.:1.ZS-527/2021  

Č.j.:1.ZS-529/2022

Č.j.:1.ZS-530/2022

Č.j.:1ZS-538/2022    

 

Datum zveřejnění rozhodnutí o přijetí žáků do 1. ročníku pro školní rok 2022/2023:  7. 6. 2022

                                                                               

Mgr. Dana Pospíšilová, ředitelka školy

 

                                      

Артикул: 1ZS-533/2022

Дата: 7 червня 2022 року

Рішення про прийом учнів до початкової освіти з навчального року 2022/2023

Директор початкової школи, діяльність якої здійснює 1-а початкова школа Napajedla, додаткова організація, Komenského 268, як матеріально та місцево компетентний адміністративний орган у розумінні положень §46, §165 абз. 2 Закону № 561/2004 Зб., Про дошкільну, початкову, вищу професійну та іншу освіту (Закон про школу) зі змінами, постановив, що він відповідає заяві про зарахування до першого курсу початкової освіти на 1 ст. початкова школа Napajedla, Komenského 268 з 2022/2023 навчального року для дітей з такими реєстраційними номерами:.

Перелік реєстраційних номерів дітей, за якими приймалися заяви на перший рік базової освіти:

Реєстраційний номер учня Посилання:

Посилання: 1.ZS-512/2021

Посилання: 1.ZS-527/2021

Посилання: 1.ZS-529/2022

Посилання: 1.ZS-530/2022

Посилання: 1.ZS-538/2022

 

Дата опублікування рішення про прийом учнів на 1 курс на 2022/2023 навчальний рік: 07.06.2022

 

Mgr. Дана Поспішилова, директор школи

 

 

Mohlo by se Vám líbit...