Informace k zahájení nového školního roku 2022/2023

Vážení rodiče, milí žáci,

slavnostní zahájení školního roku proběhne ve čtvrtek 1. září v 8,00hod. před budovou naší školy. Po slavnostním zahájení půjdou žáci se svými třídními učitelkami a učiteli do tříd. Žáky 1. stupně mohou doprovodit rodiče.

První školní den

  • „výuka“ probíhá pouze jednu vyučovací hodinu, poté žáci odcházejí domů, pro žáky 1. – 4. tříd je k dispozici školní družina (do 16:00 hod.)
  • školní tašky nejsou potřeba, přezůvky také ne
  • školní jídelna bude v provozu

Výuka v pátek 2. 9. 2022

  • v tomto dnu bude „výuka“ probíhat v upraveném režimu:
  • 1. stupeň výuka 4 vyučovací hodiny
  • 2. stupeň výuka 5 vyučovacích hodin

Školní družina bude v provozu od 6,00hod. do 16hod.

Od 5. 9. 2022 bude výuka probíhat dle rozvrhu

Podrobné informace k provozu školní družiny najdete na webových stránkách školy v dokumentu Vnitřní řád školní družiny

Mgr. Dana Pospíšilová, ředitelka školy

Mohlo by se Vám líbit...