Rozhodnutí o přijetí žáků do 1. ročníku šk. roku 2023/2024

Vážení rodiče,

děkuji Vám za důvěru, kterou jste projevili přihlášením Vašeho dítěte do naší školy. Věřím, že vzájemná spolupráce bude pokračovat ve stejně příjemné atmosféře jako u zápisu Vašich dětí.

Ve školním roce 2023/2024 bude otevřena jedna první třída s celkovým počtem žáků 24. Třídní učitelkou Vašich dětí bude Mgr. Barbora Vykydalová. Společná informativní schůzka s třídní učitelkou a vedením školy se uskuteční v předběžném termínu 6. 6. 2023 v 15,30hod. Na schůzku budete písemně pozváni.

Nový školní rok bude zahájen dne 4. 9. 2023 v 8,00hod. před budovou školy.

Mgr. Dana Pospíšilová, ředitelka školy

 

 

Č.j.: 1ZS-630/2023

Datum: 20. 4. 2023

Rozhodnutí o přijetí žáků k základnímu vzdělávání od školního roku 2023/2024

Ředitelka základní školy, jejíž činnost vykonává 1.základní škola Napajedla, příspěvková organizace, Komenského 268, jako věcně a místně příslušný správní orgán ve smyslu ustanovení §46, §165 odst. 2písm.e) a §183odst. 2 zákona č.561/2004Sb., o předškolním, základním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, rozhodla, že vyhovuje žádosti o přijetí do prvního ročníku základního vzdělávání v 1. základní škole Napajedla, Komenského 268 od školního roku 2023/2024 u dětí s těmito registračními čísly:.

Seznam registračních čísel dětí, pod kterými byly přijímány žádosti do prvního ročníku základního vzdělávání:

Registrační číslo žáka

 • Č.j.:1.ZS-501/2022
 • Č.j.:1.ZS-600/2023
 • Č.j.:1.ZS-602/2023
 • Č.j.:1.ZS-603/2023
 • Č.j.:1.ZS-604/2023
 • Č.j.:1.ZS-605/2023
 • Čj.: 1ZS-606/2023
 • Č.j.:1.ZS-607/2023
 • Č.j.:1.ZS-608/2023
 • Č.j.:1.ZS-609/2023
 • Č.j.:1.ZS-610/2023
 • Č.j.:1.ZS-611/2023
 • Č.j.:1.ZS-613/2023
 • Č.j.:1.ZS-614/2023
 • Č.j.:1.ZS-615/2023
 • Č.j.:1.ZS-616/2023
 • Č.j.:1.ZS-617/2023
 • Č.j.:1.ZS-618/2023
 • Č.j.:1.ZS-619/2023
 • Č.j.:1.ZS-620/2023
 • Č.j.:1.ZS-621/2023
 • Č.j.:1.ZS-623/2023
 • Č.j.:1.ZS-624/2023
 • Č.j.:1.ZS-625/2023

Datum zveřejnění rozhodnutí o přijetí žáků do 1. ročníku pro školní rok 2023/2024: 20. 4. 2023

Mgr. Dana Pospíšilová, ředitelka školy

Mohlo by se Vám líbit...