Projektový den v Pevnosti poznání Olomouc

Ve středu 29. 3. 2023 se druhá a čtvrtá třída vydala do Olomouce na projektový den v Pevnosti poznání. Druhá třída si vybrala téma „Jak hustá je duha“ a čtvrtá třída „Živá sluneční soustava“. Druhá třída se nejdříve vydala do chemické laboratoře, kde vytvořila barevnou duhu z cukerných roztoků.  Žáci se dozvěděli, v jakém pořadí se vytvoří vrstvičky kapalin o různé hustotě. Pomocí těchto jednoduchých pokusů se žáci hravou formou seznámili s pojmem hustota. Následovala kreativní dílna s názvem Jak vzniká duha? A má někde začátek a konec? Kolik má vlastně barev? Tohle všechno se žáci dozvěděli v druhé polovině připraveného programu. Vyrobili si svoje duhové brýle a mohli pozorovat, jak se barvy skládají.

Žáci čtvrté třídy začali svůj program v planetáriu.  Bylo připraveno promítání doprovázené odborným a vynikajícím výkladem.  Následovala kreativní dílna, kde si žáci pod odborným dohledem dvou lektorek vyrobili stínítko na téma Sluneční soustava. Pokračovalo se opět v planetáriu, kde na žáky čekalo promítání filmu Vesmír. Na závěr si žáci prošli všechny expozice a mohli si vyzkoušet interaktivní exponáty, hry, rébusy a další aktivity v celé Pevnosti poznání. Program byl velice pečlivě, odborně připraven a poutavým, záživným způsobem předveden. Všichni lektoři, kteří se nás ujali měli vše odborně a náležitě připravené. Žáci byli po celý program zvídaví a neustále se odborníků doptávali na potřebné informace. Projektový den se velmi vydařil a všem se moc líbil.

 

Mgr. Renáta Maděrová, 1. ZŠ Napajedla

 

Mohlo by se Vám líbit...