Školní kolo recitační soutěže na I. stupni.

I na 1. stupni se v úterý 22. 2. 2022 konalo školní kolo v recitační soutěži. Zúčastnilo se celkem 22 žáků ve dvou kategoriích. Porota to neměla vůbec jednoduché. Všem se přednes povedl. Nakonec vyhodnotila v každé kategorii tři místa.  První dvě místa postupují do okrskového kola, které se bude konat na naší škole v úterý 15. 3. 2022. Výhercům blahopřejeme a přejeme hodně štěstí v další soutěži. Soutěžícím děkujeme za účast a za naučení krásných básniček a próz. Těšíme se na další recitační soutěž v příštím školním roce.

  1. místo Tadeáš Přílučík,
  2. místo Mariana Veverková
  3. místo Nikola Režná

 

kategorie 4. a 5. třída:

  1. místo Zuzana Bačíková
  2. místo Marie Dohnalová
  3. místo Aneta Čechová

Za první stupeň      Mgr. Renáta Maděrová

Mohlo by se Vám líbit...