Zápis ze 2. zasedání Školské rady (ŠR)

Zápis ze 2. zasedání Školské rady (ŠR) – školní rok 2022/2023

 

Datum konání zasedání:      27. 6. 2023

Místo:                                     1. ZŠ Napajedla, Komenského 268

Přítomní členové ŠR:           Zuzana Šinclová, Renata Maděrová, Romana Saibertová, Ivana, Otradovcová, Barbora Kupková

Host:                                       Mgr. Dana Pospíšilová

 

Program:

  1. Přivítání hostů, členů školské rady a seznámení se s programem
  2. Hodnocení prospěchu a chování žáků ve školním roce 2022/2023
  3. Volba členů školské rady na období let 2023 – 2026
  4. Různé
  5. Diskuse

 

ad 2) Hodnocení prospěchu a chování žáků školního roku 2022/2023

Paní ředitelka Mgr. Dana Pospíšilová seznámila členy ŠR se závěry pedagogické rady, shrnula stručně prospěch a chování žáků školy. Kompletní hodnocení bude součástí výroční zprávy školy.

ad 3) Volba členů školské rady na období let 2023 – 2026

Ve školním roce 2023/2024 se uskutečnění volby členů Školské rady při 1. ZŠ Napajedla, Komenského 268, a to volbou všech dotčených členských skupin, volit se budou zástupci z řad rodičů, zástupci za zřizovatele a ze zástupců školy /pedagogů/. Předběžný termín voleb je stanoven na dny 10. – 11. října 2023.

ad 4) Různé

Paní zástupkyně Mgr. Zuzana Šinclová podala informace o Klubu rodičů, jeho vedení a přípravě volby na pozici předsedy/předsedkyně a místopředsedy/místopředsedkyně. Dále informovala členy ŠR o průběhu školního plesu letošního roku a seznámila přítomné s předpokládaným termínem plesu v roce 2024 – 10. 2. 2024. Následně bylo jednáno o dalších akcích plánovaných na školní rok 2023/2024 (lyžařský výcvik, termín prázdnin apod.)

ad 5) Diskuse

V diskusi byla probrána úroveň jazykových znalostí na prvním stupni, náplň předmětu Dějepis, potenciál využívání nových metod výuky, obměny v učitelském sboru. ŠR se zabývala žádostí z řad rodičů ohledně posunu času konání společných třídních schůzek.

 

V Napajedlích, dne 27. června 2023

Zapsala: Mgr. Ivana Otradovcová

Mohlo by se Vám líbit...