„Rodiče vítáni“

Vážení rodiče,

prvního září odstartovala společnost EDUin o.p.s. nový projekt – zavedení značky „Rodiče vítáni“ do českých škol. Smyslem certifikace je především snaha pojmenovat, jak by měla vypadat základní pravidla otevřené komunikace mezi rodiči a učiteli a zviditelnit školy, které jsou k rodičům vstřícné. Průzkum  společnosti Perfekt Crowd z jara 2011 ukazuje, že téměř tři čtvrtiny rodičů vnímají spolupráci se školou jako nedostatečnou. Mají pocit, že dostávají málo informací, a proto často nevědí, co, jak a proč se s jejich dítětem ve škole děje. Rodiče si totiž často pamatují školu především jako represivní instituci a škola zase hledá obtížně cesty jak rodičovskou veřejnost oslovit. Právě proto vznikla značka „Rodiče vítáni“. Aby škola získala tuto značku musí splňovat 7 základních požadavků a nejméně dva volitelné.

Naše škola splňuje tyto požadavky:

Základní požadavky:

 1. Rodiče se dostanou bez problémů do škol, včetně odpoledních hodin.

U vstupních dveří je umístěn viditelně označený zvonek, rodiče po zazvonění do školy pustí pověřená osoba.

 1. Rodičům jsou dostupné kontakty na všechny učitele a vedení školy.

Škola má aktualizované webové stránky obsahující jména všech vyučujících a vedení školy, seznam telefonních čísel a emailových adres, případně telefon na spojovatelku.

 1. Rodiče mají k dispozici informace o tom, co a kdy se ve škole děje.

Rodiče dostanou na začátku školního roku tištěnou informaci o tom, kdy jsou školní prázdniny, kdy se konají třídní schůzky, dny otevřených dveří a další významnější akce pro rodiče a žáky školy. Tyto informace jsou během roku neustále dostupné na webu školy a průběžně je aktualizujeme.

 1. Rodičům zaručujeme, že při třídních schůzkách neprobíráme prospěch a chování jejich dítěte před ostatními rodiči.

Každý rodič má možnost konzultovat prospěch dítěte s konkrétním učitelem osobně.

 1. S rodiči komunikujeme partnerským způsobem.

Na rodiče, kteří se obrátí na vedení školy nebo na učitele, si vždy uděláme čas, vyslechneme je a slušně reagujeme na jejich potřeby (poskytneme informace, radu, sjednáme schůzku apod.). Máme-li důvod požadavek odmítnout, svoje stanovisko vždy vysvětlíme.
S rodiči komunikujeme důstojným způsobem a dbáme na to, aby u jednání nebyl nikdo, koho se to netýká.

 1. Pořádáme školní akce pro rodiče v termínech a hodinách, které jim umožní se jich opravdu zúčastnit.
 2. Informační tabule o značce Rodiče vítáni je viditelně umístěna u vstupu do školy.

Položka je zařazena mezi povinné, platnost je však po udělení značky. Zde se škola zavazuje, že tak učiní.

Volitelné požadavky

 1. Dbáme na to, aby zápis do školy byl společenskou událostí příjemnou pro

rodiče i děti. Myslíme při tom na potřeby dětí i rodičů.

 1. Naši pedagogové nabízejí konzultační hodiny pro žáky i rodiče.
 2. Kromě společných třídních schůzek organizujeme i konzultace ve trojici

učitel, dítě, rodič.

 1. Konfliktní situace ve škole řešíme tak, aby se jich mohli zúčastnit všichni,

jichž se záležitost týká, včetně rodičů a dítěte/dětí.

 1. Školní dokumenty (ŠVP aj.) zpřístupňujeme na webu školy.
 2. Nabízíme rodičům konzultace našeho školního výchovného poradce.
 3. Rodiče našich žáků i zájemci o naši školu mají možnost po domluvě navštívit

vyučování.

 1. Umíme doporučit dětského psychologa a logopeda, s nímž spolupracujeme.
 2. Na naší škole funguje nezávislá rodičovská organizace s vlastní právní subjektivitou.

Mgr. Dana Pospíšilová, ředitelka školy

Mohlo by se Vám líbit...