Informace pro rodiče předškolních dětí

Vážení rodiče předškolních dětí,

V rámci Dne otevřených dveří v úterý 19. 4. 2022 se můžete, kromě prohlídky školy, v případě zájmu zúčastnit i besedy s vedením školy a třídní učitelkou Vašich dětí. Beseda začíná v 15,30hod. v učebně č.16 v prvním patře vedle ředitelny. Rádi Vám zodpovíme všechny dotazy týkající se zápisu dětí do 1. třídy, učebních plánů i provozu školy.

Těšíme se na setkání s Vámi.

Mgr. Dana Pospíšilová, ředitelka školy

Mohlo by se Vám líbit...