Informace k zahájení nového školního roku 2023/2024

Vážení rodiče, milí žáci,

slavnostní zahájení školního roku proběhne v pondělí 4. září v 8,00hod. před budovou naší školy. Po slavnostním zahájení půjdou žáci se svými třídními učitelkami a učiteli do tříd. Žáky 1. stupně mohou doprovodit rodiče.

První školní den

  • „výuka“ probíhá pouze jednu vyučovací hodinu, poté žáci odcházejí domů, pro žáky 1. – 4. tříd je k dispozici školní družina (od konce vyučování do 16:00 hod.) – ranní družina nebude v provozu
  • školní tašky nejsou potřeba, přezůvky také ne
  • školní jídelna bude v provozu

 Výuka v úterý 5. 9. 2023

  • 1. stupeň výuka 4 vyučovací hodiny
  • 2. stupeň výuka 5 vyučovacích hodin

Školní družina bude v provozu od 6,00hod. do 17hod.

Od 6. 9. 2023 bude výuka probíhat dle rozvrhu školy.

Podrobné informace k provozu školní družiny najdete na webových stránkách školy v dokumentu Vnitřní řád školní družiny.

Mgr. Dana Pospíšilová, ředitelka školy

Mohlo by se Vám líbit...