Prevence rizikového chování – kontakty

1.1.1     Oblast školství

 • Krajská metodička prevence: Mgr. Bc. Šárka Kostková (e-mail: sarka.kostkova@kr-zlinsky.cz)

Tel.: 577 043 746

 • Okresní metodik prevence: Mgr. Ondřej Plaček (e-mail: ondrej.placek@poradnazl.cz)

Tel.: 603 428 066

1.1.2     Oblast zdravotnictví

dětští lékaři:

 • MUDr. Ivana Vaculíková – tel.: 577 944 327
 • MUDr. Karel Okénka – tel.: 577 942 366

psychologové:

 • PhDr. Marie Pechová – Divadelní 6, Zlín, 760 01, tel.: 577 222 622
 • PhDr. Eva Dudešková – tř. Osvobození 1388, Otrokovice 765 02, tel.: 577 932 710
 • MUDr. Alena Březíková – tř. Osvobození 1388, Otrokovice 765 02, tel.: 577 922 056

psychiatři

 • MUDr. Vítězslav Kouřil – Okružní 4699, 760 05 Zlín, tel.: 577 242 017
 • MUDr. Pavel Konečný – Osvoboditelů 91, Zlín, tel.: 577 220 634
 • MUDr. Josef Zvoníček – tř. Osvobození 1388, Otrokovice, tel.: 577 923 390

1.1.3     Oblast sociálních věcí

 • sociální odbor – oddělení sociálně právní ochrany – Radomíra Králová, tel.: 577 680 272, e-mail: kralova@muotrokovice.cz
 • kurátorka pro mládež – Irena Blatecká – tel.: 577 680 425, e-mail: blatecka@muotrokovice.cz
 • sociální kurátor a protidrogový koordinátor – Bc. David Špendlík – tel.: 577 680 276, e-mail: david.spendlik@muotrokovice.cz

Policie ČR

 • krajské ředitelství Zlín –  J. A. Bati 5637, Zlín 760 01
 • tel.: 974 661 111 (spojovatelka), 974 661 229 (sekretariát ředitele)
 • e-mail: krpz.pio@pcr.cz

PČR PIS Zlín

 • pracovník: por. Bc. Lucie Javoříková – PIS Okresní ředitelství Policie ČR, nám. T.G.M. 3218, 760 01 Zlín
 • tel.: 974 666 207

Městská policie Napajedla

 • Masarykovo náměstí 87
 • tel.: 577 100 944
 • e-mail: mestska.policie@napajedla.cz
 • web: http://mpn.wz.cz/

SVP

 • SVP Domek – Česká 4789, Zlín 760 05, tel.: 577 242 786, 606 818 818,
 • e-mail: markova@svpdomek.cz, web: http://www.svpdomek.cz

SVP Help

 • Zelené náměstí 1292, Uherské Hradiště 686 01,
 • tel.: 572 564 520, e-mail: svp@svphelp.cz,
 • web: http://www.svphelp.cz/

1.1.4     Přehled dalších organizací a institucí

DDM Matýsek Napajedla

ZUŠ R. Firkušného Napajedla

 • tel.: 577 944 257, 577 941 077,
 • e-mail: zusnap@zlinedu.cz,
 • web: www.zusrf.cz

Městská knihovna Napajedla

Krajská hygienická stanice Zlínského kraje (MUDr. Hana Tkadlecová)

 • tel.: 577 006 741
 • e-mail: hana.tkadlecova@khszlin.cz
 • web: www.khszlin.cz

Hasík – preventivně výchovná skupina HZS

 1. s. M2M
 • tel.: 774 819 000 (Václav Brychta)
 • e-mail: m2m@m2m.cz
 • web: www.m2m.cz

Unie Kompas

 • tel.: 577 011 946, 732 136 905 (Mgr. Martin Stavjaník)
 • e-mail: unko-archa@centrum.cz
 • web:www.unko.cz
 1. s. Na cestě
 • tel.: 571 412 164, 775 677 887
 • e-mail: centrumarcha@centrumarcha.cz
 • web: www.centrumarcha.cz
 1. s. Madio
 • tel.: 790 347 646 (Mgr. Gabriela Šustková)
 • e-mail: sustkova@madio.cz
 • web: www.madio.cz
 1. s. ONŽ poradna pro ženy

Charita Otrokovice

SZŠ Zlín – Mgr. Petra Holubová, tel.: 577 008 130, e-mail: petra.holubova@szszlin.cz

Sbor dobrovolných hasičů – Masarykovo náměstí 89, Napajedla 763 61,

Mohlo by se Vám líbit...