Workshopy a semináře

TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM
SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY

V říjnu jsme se v rámci projektu „Zvyšování kvality základního vzdělávání na území ORP Otrokovice“ zúčastnili druhého Workshopu na téma „Inkluze v praxi“ a druhého Kulatého stolu tématicky zaměřeného na „Dokončení SWOT analýzy“. Zároveň začaly probíhat kurzy pro vedoucí pracovníky a kurzy pro pedagogické pracovníky. Jako vedoucí pracovníci jsme se zúčastnili 22. října v Otrokovicích prvního kurzu „Porada jako prvek řízení manažera“ s lektorkou Ing. Koňaříkovou. V rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků proběhl na naší škole 29. října první kurz z plánovaných čtyř kurzů, a to „Žáci se specifickými poruchami učení“. V této problematice nás školila PhDr. Alexandra Baladová z Krajské pedagogicko psychologické poradny Zlín.

Mohlo by se Vám líbit...