Vzdělávací kurz pro učitele

 TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM

SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY

Letošní podzimní prázdniny využili všichni pedagogové naší školy k dalšímu profesnímu vzdělávání.

V rámci projektu „Zvyšování kvality základního vzdělávání na území ORP Otrokovice“ proběhl vzdělávací kurz na téma „Přečti to ještě jednou“ . Kurz byl zaměřen na problematiku žáků se specifickými poruchami učení. Pedagogové si prohloubili své dosavadní znalosti z práce s dětmi s SPU. Seznámili se podrobně s diagnostikou, projevy a potřebami těchto žáků včetně metodických postupů. Kurz vedla PhDr. Alexandra Baladová z Krajské pedagogicko psychologické poradny Zlín, která se se touto problematikou zabývá již řadu let.

Mohlo by se Vám líbit...