Projekt „Zvyšování kvality základního vzdělávání na území ORP Otrokovice“

V období od června 2014 do konce června 2015 byla naše škola partnerem Města Otrokovice v projektu „Zvyšování kvality základního vzdělávání na území ORP Otrokovice“ (Reg.č.CZ.1.07/1.1.00/46.0010).   Smyslem projektu byla podpora žáků ohrožených školním neúspěchem a předčasným odchodem ze systému vzdělávání. Celkem bylo na naší škole podpořeno 30 žáků 1. – 9. ročníku. Pro vybrané žáky byly vytvořeny individuální plány podpory. Následně proběhly tripartitní schůzky se zákonnými zástupci žáků. Podpora žáků probíhala především formou doučování, individuálních konzultací a tripartitních schůzek. Na závěr projektu proběhlo zhodnocení individuální péče o každého ze zapojených žáků. Velkým přínosem projektu bylo zapojení školní psycholožky do života školy. Nová školní psycholožka Mgr. Gabriela Králová pracovala ve škole na poloviční úvazek, tedy tři dny v týdnu. Rozvrh konzultačních hodin byl stanoven tak, aby vyšel vstříc všem skupinám klientů- dopoledne bylo primárně věnováno žákům a pedagogům, odpolední hodiny zákonným zástupcům žáků. Roční, velmi kladné zkušenosti s prací školního psychologa přispěly k tomu, že zřizovatel školy Město Napajedla schválil náš finanční požadavek na tuto pracovní pozici pro následující školní rok. Další klíčovými aktivitami projektu bylo vzdělávání vedoucích pracovníků a pedagogických pracovníků škol. Celkem proběhlo 10 seminářů pro vedoucí pracovníky a 5 seminářů pro pedagogické pracovníky. Kurzy pro pedagogické pracovníky proběhly přímo na naší škole. Byla probrána následující témata „Práce se sympatickými a nesympatickými žáky“- Mgr. Karel Opravil, „Komunikace s problémovými žáky“ – Mgr. Jiří Halda „ICT – práce s tablety“- Miroslav Zezulka, DiS , „Přečti si to ještě jednou , žáci se specifickými poruchami chování“ – PhDr. Alexandra Baladová, „Práva, povinnosti a odpovědnost školy, rodičů a žáků“ – PhDr. Mgr. Monika Puškinová, Ph.D. Dvoudenní aktivita pro pedagogický sbor proběhla v obci Všemina. Dvoudenní aktivity pro vedoucí pracovníky pak v Rožnově pod Radhoštěm a v Luhačovicích.

V závěru projektu byl vytvořen strategický dokument „ Návrh lokální strategie rozvoje základního vzdělávání na území ORP Otrokovice“.

Jménem naší školy děkuji Městu Otrokovice, jmenovitě vedoucí Odboru školství a kultury Mgr. Barboře Šopíkové za realizaci projektu. Děkuji také celému realizačnímu týmu za kvalitní organizaci, vstřícnost a přátelské vztahy.

Mgr. Dana Pospíšilová, ředitelka 1. základní školy Napajedla

Mohlo by se Vám líbit...