Informace ke změně mimořádného opatření MZD k nošení ochranného prostředku s účinností od 14. 3. 2022

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že dne 9. 3. 2022 vláda schválila mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví o zákazu pohybu
a pobytu bez ochranných prostředků dýchacích cest, s účinností ode dne 14. března 2022

Od 14.3.2022 tedy platí, že
• děti, žáci, studenti nemusí nosit ochranný prostředek ve škole nebo školském zařízení v žádných případech bez ohledu na to, zda jsou usazeni, mají rozestupy apod.,
• zaměstnanci nemusí nosit ochranný prostředek ve škole nebo školském zařízení   v žádných případech, bez ohledu na to, zda poskytují vzdělávání či nikoliv,
• třetí osoby nemusí v žádných případech nosit ochranný prostředek,
• pokud se v rámci vzdělávacích aktivit využije k přesunu dětí, žáků studentů a zaměstnanců prostředku veřejné dopravy, jsou všichni po dobu pobytu v prostředku
veřejné dopravy povinni mít nasazen ochranný prostředek, nejedná-li se o osoby,
které mají z této povinnosti výjimku

Mohlo by se Vám líbit...