Informace o výsledcích měření radonu

Na naší škole proběhlo měření radonu v některých místnostech. Naměřené hodnoty ukazují, že v pobytových místnostech dětí je z hlediska výskytu radonu vše v pořádku.

Státní ústav radiační ochrany nabízí měření radonu v domech a bytech i pro ostatní zájemce. Toto měření je poskytováno bezplatně v rámci Radonového programu ČR, který je kordinován Státním úřadem pro jadernou bezpečnost.

Další informace najdete na http://www.suro.cz/

Přihlášení je možné

  • telefonicky na tel. číslech: 498 652 713 p. Hladíková, 498 652 714 p. Mayerová
  • mailem na adrese radon@suro.cz

Mohlo by se Vám líbit...