Hygienické normy a dítě

Často se setkáváme s tím, že u některých žáků vyžadují rodiče dlouhou a náročnou domácí přípravu, která děti může nadměrně zatěžovat. Ve škole jsme se snažili již v loňském roce sjednotit na snížení množství domácích úkolů. Děti ve věku povinné školní docházky by potřebné vědomosti měly získat ve škole, domácí příprava by měla sloužit procvičení učiva nebo vypracování úkolů pro nadané děti nebo naopak zaostávající. Pokud je domácí příprava příliš dlouhá, přestává plnit svůj účel, protože děti jsou unavené a stresované.

Hygienické normy doporučují, aby pracovní doba, která je daná součtem doby strávené ve škole a doby věnované domácí přípravě, nepřekračovala tyto hodnoty:

1. ročník 5 hodin
2. a 3. ročník 5,5 hodiny
4. a 5. ročník 6 hodin
6. a 7. ročník 6,5 hodiny
8. a 9. ročník 7 hodin

Pro děti může být další nepříjemnou zátěží hmotnost aktovek, která by neměla přesahovat tyto hodnoty:

1. a 2. ročník 2,5 kg
3. a 4. ročník 3,5 kg
5. a 6. ročník 4,5 kg
vyšší ročníky 5 kg

Mají vaše děti vhodně upravené místo na domácí přípravu? Doporučená výška sedací plochy židle a výška pracovní plochy stolu je:

Výška žáka (cm) Výška sedací plochy židle (cm) Výška pracovní plochy stolu (cm)
110 – 112 26 46
113 – 127 30 52
128 – 142 34 58
143 – 157 38 64
158 – 172 42 70
173 a vyšší 46 76

Mohlo by se Vám líbit...