Rubrika: Projekt „Zvyšování kvality základního vzdělávání na území ORP Otrokovice“

Projekt „Zvyšování kvality základního vzdělávání na území ORP Otrokovice“

logo

V období od června 2014 do konce června 2015 byla naše škola partnerem Města Otrokovice v projektu „Zvyšování kvality základního vzdělávání na území ORP Otrokovice“ (Reg.č.CZ.1.07/1.1.00/46.0010).   Smyslem projektu byla podpora žáků ohrožených školním neúspěchem a předčasným odchodem ze systému vzdělávání. Celkem bylo na naší škole podpořeno 30 žáků 1. – 9. ročníku. Pro vybrané žáky byly vytvořeny individuální plány podpory. Následně proběhly tripartitní schůzky se zákonnými zástupci žáků. Podpora žáků probíhala především formou doučování, individuálních konzultací a tripartitních schůzek. Na závěr projektu proběhlo zhodnocení individuální péče o každého ze zapojených žáků. Velkým přínosem projektu bylo zapojení školní psycholožky do života školy. Nová školní psycholožka Mgr. Gabriela Králová pracovala ve škole na poloviční úvazek, tedy tři dny v týdnu. Rozvrh konzultačních hodin byl stanoven tak, aby vyšel vstříc všem skupinám klientů- dopoledne bylo primárně věnováno žákům a pedagogům, odpolední hodiny zákonným zástupcům žáků. Roční, velmi kladné zkušenosti s prací školního psychologa přispěly k tomu, že zřizovatel školy Město Napajedla schválil náš finanční požadavek na tuto pracovní pozici pro následující školní rok. Další klíčovými aktivitami projektu bylo vzdělávání vedoucích pracovníků a pedagogických pracovníků škol. Celkem proběhlo 10 seminářů pro vedoucí pracovníky a 5 seminářů pro pedagogické pracovníky. Kurzy pro pedagogické pracovníky proběhly přímo na naší škole. Byla probrána následující témata „Práce se sympatickými a nesympatickými žáky“- Mgr. Karel Opravil, „Komunikace s problémovými žáky“ – Mgr. Jiří Halda „ICT – práce s tablety“- Miroslav Zezulka, DiS , „Přečti si to ještě jednou , žáci se specifickými poruchami chování“ – PhDr. Alexandra Baladová, „Práva, povinnosti a odpovědnost školy, rodičů a žáků“ – PhDr. Mgr. Monika Puškinová, Ph.D. Dvoudenní aktivita pro pedagogický sbor proběhla v obci Všemina. Dvoudenní aktivity pro vedoucí pracovníky pak v Rožnově pod Radhoštěm a v Luhačovicích.

V závěru projektu byl vytvořen strategický dokument „ Návrh lokální strategie rozvoje základního vzdělávání na území ORP Otrokovice“.

Jménem naší školy děkuji Městu Otrokovice, jmenovitě vedoucí Odboru školství a kultury Mgr. Barboře Šopíkové za realizaci projektu. Děkuji také celému realizačnímu týmu za kvalitní organizaci, vstřícnost a přátelské vztahy.

Mgr. Dana Pospíšilová, ředitelka 1. základní školy Napajedla

Kurz pro vedoucí pracovníky – „Role manažera“

image002

image0011

TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM
SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY.

skoleni1. dubna 2015 se v rámci projektu uskutečnil další kurz pro vedoucí pracovníky základních škol tentokrát na téma „Role manažera“.
Kurz, jehož lektorkou byla PhDr. Alena Sehnalová byl zaměřen na metody a techniky managementu s ohledem na systematický rozvoj zaměstnanců, především, ale na osobu manažera.
Lektorka prezentovala manažera v návaznosti na vztahy a prostředí, specifikovala se na jeho status, pozici a roli. Kurz obsahoval i styly vedení, řízení, koncepty a klasifikaci manažerských rolí a pro vedoucí pracovníky byl velkým přínosem.

Workshopy a semináře

2014-skoleni-projektV říjnu jsme se v rámci projektu „Zvyšování kvality základního vzdělávání na území ORP Otrokovice“ zúčastnili druhého Workshopu na téma „Inkluze v praxi“ a druhého Kulatého stolu tématicky zaměřeného na „Dokončení SWOT analýzy“. Zároveň začaly probíhat kurzy pro vedoucí pracovníky a kurzy pro pedagogické pracovníky. Jako vedoucí pracovníci jsme se zúčastnili 22. října v Otrokovicích prvního kurzu „Porada jako prvek řízení manažera“ s lektorkou Ing. Koňaříkovou. V rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků proběhl na naší škole 29. října první kurz z plánovaných čtyř kurzů, a to „Žáci se specifickými poruchami učení“. V této problematice nás školila PhDr. Alexandra Baladová z Krajské pedagogicko psychologické poradny Zlín.

image002

image0011

TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM

SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY

Vzdělávací kurz pro učitele

Letošní podzimní prázdniny využili všichni pedagogové naší školy k dalšímu profesnímu vzdělávání.

V rámci projektu „Zvyšování kvality základního vzdělávání na území ORP Otrokovice“ proběhl vzdělávací kurz na téma „Přečti to ještě jednou“ . Kurz byl zaměřen na problematiku žáků se specifickými poruchami učení. Pedagogové si prohloubili své dosavadní znalosti z práce s dětmi s SPU. Seznámili se podrobně s diagnostikou, projevy a potřebami těchto žáků včetně metodických postupů. Kurz vedla PhDr. Alexandra Baladová z Krajské pedagogicko psychologické poradny Zlín, která se se touto problematikou zabývá již řadu let.

image002

image0011

TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM

SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY

Projekt „Zvyšování kvality základního vzdělávání na území ORP Otrokovice“

projektVážení rodiče, přátelé školy,

zveme Vás na 1. veřejné setkání pořádané v rámci projektu „Zvyšování kvality základního vzdělávání na území ORP Otrokovice“

dne 5. listopadu 2014 v 16.00 hod na Otrokovické BESEDĚ.

Přijďte mezi nás a sdělte nám, co se Vám na našem školství líbí, co Vám vyhovuje a naopak co se Vám

nelíbí, nevyhovuje, případně co byste chtěli na školství změnit.
Pro zpestření programu jsme pro Vás připravili doprovodní program v podání dětského sboru ZŠ Mánesova, Otrokovice.

image002

image0011

TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM

SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY

Projekt „Zvyšování kvality základního vzdělávání na území ORP Otrokovice“

image002

image0011

TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM

SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY.

V posledním červnovém týdnu jsme se zúčastnili v rámci projektu „Zvyšování kvality základního vzdělávání na území ORP Otrokovice“, reg. č. CZ.1.07/1.1.00/46.0010 prvního workshopu zaměřeného na příklady dobré praxe psychologů na základních školách. Součástí workshopu bylo i slavnostní předání Smlouvy o partnerství s finančním příspěvkem včetně Rozhodnutí o poskytnutí dotace, které jsme si převzali z rukou vedoucí odboru školství a kultury města Otrokovice.

Projekt „Zvyšování kvality základního vzdělávání na území ORP Otrokovice“

image0011

 

 

 

TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM

SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY.

 Naše škola se v červnu 2014 stala partnerem Města Otrokovice v projektu „Zvyšování kvality základního vzdělávání na území ORP Otrokovice“ (Reg. č. CZ.1.07/1.1.00/46.0010), ve kterém město uspělo a získalo tak finanční podporu z operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Partnery projektu se stalo i dalších 9 základních škol území ORP Otrokovice. Spolu s nimi budeme podporovat žáky základních škol ohrožené školním neúspěchem a předčasným odchodem ze systému vzdělávání. Zároveň budeme podporovat spolupráci a vzdělávání učitelů základních škol v oblastech souvisejících s podporou ohrožených žáků. V rámci projektu dojde za tímto účelem a za účelem výměny zkušeností a dobré praxe v oblasti strategického řízení ve vzdělávání k užší spolupráci základních škol s dalšími organizacemi a institucemi v regionu.

V průběhu projektu budeme pro vybrané žáky tvořit individuální plány a poskytovat jim podporu např. formou doučování, individuálních konzultací, tripartitních schůzek atd. Po realizaci podpory vytvoříme případovou studii dokumentující žákův posun a reflektující zkušenosti s podporou.

Jedním z výstupů projektu je také Návrh lokální strategie rozvoje základního vzdělávání na území ORP Otrokovice, do jehož tvorby se mohou zapojit také zájemci z řad rodičů.

Projekt potrvá do konce června 2015.