Rubrika: Projekt „Zvyšování kvality základního vzdělávání na území ORP Otrokovice“

Workshopy a semináře

V říjnu jsme se v rámci projektu „Zvyšování kvality základního vzdělávání na území ORP Otrokovice“ zúčastnili druhého Workshopu na téma „Inkluze v praxi“ a druhého Kulatého stolu tématicky zaměřeného na „Dokončení SWOT analýzy“. Zároveň začaly probíhat kurzy pro vedoucí pracovníky a kurzy pro pedagogické pracovníky. Jako vedoucí pracovníci jsme se zúčastnili 22. října v Otrokovicích prvního kurzu „Porada jako prvek řízení manažera“ s lektorkou Ing. Koňaříkovou. (Pokračování textu…)

Vzdělávací kurz pro učitele

Letošní podzimní prázdniny využili všichni pedagogové naší školy k dalšímu profesnímu vzdělávání.

V rámci projektu „Zvyšování kvality základního vzdělávání na území ORP Otrokovice“ proběhl vzdělávací kurz na téma „Přečti to ještě jednou“ . Kurz byl zaměřen na problematiku žáků se specifickými poruchami učení. Pedagogové si prohloubili své dosavadní znalosti z práce s dětmi s SPU. Seznámili se podrobně s diagnostikou, projevy a potřebami těchto žáků včetně metodických postupů. Kurz vedla PhDr. Alexandra Baladová z Krajské pedagogicko psychologické poradny Zlín, která se se touto problematikou zabývá již řadu let. (Pokračování textu…)